Autorská práva

Copyright © 2011 – 2018 , ViaFerraty.cz

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně textů, obrázků, grafických prvků, grafických ploch, log a zdrojového kódu, je dílem společnosti HOTROCK s.r.o. (IČ: 28721187) a podléhá autorským právům, která náležejí společnosti HOTROCK s.r.o., případně dílem dalších osob, které postoupily právo k užití díla na společnost HOTROCK s.r.o. Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn v souladu se zákonem o právu autorském.

Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele, kterým je společnost HOTROCK s.r.o., je zakázána jakákoli další publikace, kopírování, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na těchto stránkách a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Jakékoli komerční využívání obsahu serveru www.viaferraty.cz nebo jeho částí  provozovatele je zakázáno.

Váš tým ViaFerraty.cz a HOTROCK.cz


Zpátky na začátek