Členské příspěvky

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2021

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1720 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let

SKUPINA B: 1320 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let

SKUPINA C: 710 Kč
– děti/mládež do 18 let, tělesně postižení nad 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let, 1720 Kč + 1320 Kč = 3040 Kč
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1720 Kč

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

Výhodná nabídka:
úhrada členství v Alpenvereinu a v ČHS na jednom místě se slevou.

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1640 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS) = 2240 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let

SKUPINA B: 1270 Kč (AV) + 600 Kč (ČHS) = 1870 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)

SKUPINA B: 1270 Kč (AV) + 500 Kč (ČHS) = 1770 Kč
– zvýhodněné členství pro: juniory od 19-27 let

SKUPINA B: 1270 Kč (AV) + 200 Kč (ČHS) = 1470 Kč
– zvýhodněné členství pro: seniory od 65 let

SKUPINA C: 690 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS) = 790 Kč
– děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min. 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. studenty do 27 let, 2240 Kč + 1870 Kč = 4110 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let, 2240 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2021 pro členy ČHS:

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč.
Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: 0 Kč.

SKUPINA A: 1640 Kč
– dospělý člověk ve věkové skupině 28 – 64 let

SKUPINA B: 1270 Kč
– zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 65 let, juniory od 19-27 let

SKUPINA C: 690 Kč
– děti/mládež do 18 let, tělesně postižení min. 50 % (nutno doložit dokladem)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE):
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 1640 Kč + 1270 Kč = 2910 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci)

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. studenty do 27 let, 1640 Kč
(u studentů – nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

Dodatečné připojištění trvalé invalidity, na které jste zvyklí, je od 1.12.2018 možné uzavřít pouze samostatně přímo na stránkách rakouského partnera Alpenvereinu.


Zpátky na začátek