Obchodní podmínky

 

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré služby poskytované portálem www.viaferraty.cz (dále jen Poskytovatel).
 2. Poskytovatel vydává tyto obchodní podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.viaferraty.cz. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen Uživatelé). Uživatelé přijímají tyto obchodní podmínky v celém rozsahu, a to i v případech, kdy si Uživatel nevytvoří Uživatelský účet.
 3. Provozovatelem internetových stránek je Poskytovatel (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 4. Užívat stránky www.viaferraty.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez písemného souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.viaferraty.cz je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.viaferraty.cz je zakázáno. Vyjma online úprav prostřednictvím formulářů pro to určených (Přidat novou via ferratu, Přidat článek).
 5. Tento internetový portál je poskytován jako služba návštěvníkům stránek, informuje zejména o zajištěných cestách – via ferratach a dále o nabídce služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah stránek a bez předchozího upozornění jejich obsah upravovat.
 6. Údaje uvedené na těchto stránkách, byly zveřejněny na základě informací dostupných v době jejich zpracování. Provozovatel webu si vyhrazuje právo na změnu těchto údajů a opravu případných tiskových chyb nebo chyb, k nimž došlo při zadávání dat. Provozovatel webu vyvíjí maximální snahu, aby do těchto internetových stránek začlenil aktuální a přesné informace, ale neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací. Data a text zveřejněný na webových stránkách mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat nepřesnosti či chyby.
 7. Provozovatel tohoto webu také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.viaferraty.cz.
 8. Provozovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto internetovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto internetových stránkách.
 9. Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné internetové stránky, ale jeho provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu. Jakékoli odkazy na jiné stránky jsou poskytovány výhradně pro pohodlí návštěvníků těchto internetových stránek.
 10. Registrací na portále www.viaferraty.cz uděluje uživatel provozovateli portálu ViaFerraty.cz v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním těchto osobních údajů uživatele: e-mailové adresy, jména, příjmení, roku narození a města. Osobní údaje bude provozovatel ViaFerraty.cz prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat manuálně i automaticky (elektronicky) přímo v databázi příslušného redakčního systému, na kterém je portál provozován.
 11. Současně tímto uživatel potvrzuje, že si je vědom svých práv dle ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou výše uvedené osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem navázání kontaktu s uživatelem pro účely webových portálů ViaFerraty.cz a rovněž za účelem zasílání obchodních sdělení (newsletteru) a informací prostřednictvím elektronických prostředků do doby, kdy provozovateli  ViaFerraty.cz přímo a účinně zašle informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace byly nadále zasílány.
 12. Provozovatel portálu ViaFerraty.cz nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, registracích do soutěží atd.).
 13. Tento portál používá soubory cookies. Zpravidla jde o soubory třetích stran používané např. pro správu reklamy, diskusní systém, nebo sdílení na sociálních sítích. Zejména o Google, Google Adsense, Sklik, Google Analytics, Netmonitor, Disqus, Facebook, Twitter, Google+ a další. V rámci systému obsluhy reklamy mohou být použity cookies, na které nemáme vliv.
 14. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na příslušný server. Více informací najdete třeba na Wikipedii.
 15. Nechcete-li, aby tento portál ukládal na váš počítač soubory cookies, můžete je ve vašem prohlížeči blokovat, nebo tento portál zkrátka nepoužívat. Je nám líto, ale není v našich technických možnostech pro konkrétního uživatele cookies nepoužívat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 30. 6. 2016.

 


Zpátky na začátek